Ga naar hoofdinhoud

Huisregels Zwembad Duikerdel en Zwembad De Bever.

Zwembad Duikerdel en Zwembad De Bever, beide onderdeel van Langedijk Actief, heten u van harte welkom in de accommodatie. Met uw bezoek verklaart u zich akkoord met onderstaande regels, opdat uw verblijf en dat van de overige gasten veilig en aangenaam verloopt. 

Medewerkers van Zwembad Duikerdel en Zwembad De Bever zullen hieronder aangeduid worden als medewerkers van Langedijk Actief.

Artikel 1 Entree 

1.1 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs of het afsluiten van een huurovereenkomst. Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder die de zwemkunst machtig is. De toegang geldt voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft of voor de duur van het aangegane lidmaatschap. De kassa van het zwembad sluit een half uur voordat de zwemaccommodatie sluit. 

1.2 Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes op te houden.

1.3 Vanaf het betreden van de kleedruimtes geldt een verbod op gebruik van een mobiele telefoon en is het maken van foto’s en/of video’s verboden.

Artikel 2 Hygiëne. 

2.1 Om hygiënische reden is het verplicht te douchen voor gebruik van de zwembaden. 

2.2 Het dragen van schoeisel in de natte sanitaire ruimtes en op de zwembadperrons is niet toegestaan tenzij het waterschoenen of badslippers betreft die niet buiten gedragen worden en schoon zijn. 

2.3 Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van de zwemaccommodaties. 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid. 

3.1 De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid. 

4.1 De medewerkers van Langedijk Actief zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen. 

4.2 De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van Langedijk Actief, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht. 

4.3 Alle aanwijzingen van de medewerkers van Langedijk Actief dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft. 

Artikel 5 Diefstal. 

5.1 Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Het zwembad behoud zich het recht, in geval van twijfel, een tassencontrole te doen. Gasten die gebruik maken van de faciliteiten van het zwembad dienen hun medewerking te verlenen. Er hangen verschillende camera’s binnen het zwembad. Indien nodig kunnen beelden worden vrijgegeven. 

Artikel 6 Hinderlijk gedrag. 

6.1 Respecteer uw medebezoeker en apparatuur. Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. 

6.2 Herhaaldelijk hinderlijk of anderszins ongewenst gedrag leidt tot maatregelen overeenkomstig de afspraken in het convenant ’Vrolijk en Veilig’ (ontzegging toegang, aangifte bij politie). 

Artikel 7 Zwemkleding. 

7.1 Gebruikers het zwembad dienen gekleed te zijn in nette badkleding. De medewerkers Langedijk Actief zijn bevoegd om te beoordelen of de badkleding aan de normen van goed fatsoen voldoen. 

7.2 Indien de badkleding naar het oordeel van de medewerker niet voldoet aan de normen van goed fatsoen kan de toegang tot het zwembad direct worden ontzegd. 

Artikel 8 Gevaar. 

8.1 Hardlopen in het zwembad is niet toegestaan. 

8.2 Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan in het zwembad 

8.3 Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn moeten tijdens het vrijzwemmen zwemvleugels dragen. De zwembadmedewerker bepaald of het al dan niet veilig is om zonder zwemvleugels het water te betreden. 

8.4 Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan in het zwembad. 

Artikel 9 Fotograferen en filmen. 

9.1 Het gebruik van een mobiele telefoon is vanaf het betreden van de kleedruimtes niet toegestaan. 9.2 Het is verboden te fotograferen of filmen in de kleedruimtes en de zwemzaal.

9.3 Tijdens activiteiten kan het voorkomen dat er foto’s en/of video’s worden gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal of publicatie op onze website en/of social media. Dit wordt vooraf aangegeven. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop u en/of uw kind(eren) bent vastgelegd dan dient u dit direct aan te geven. U zal dan buiten de beelden worden gehouden. Geeft u wel toestemming voor gebruik van beeldmateriaal waarop u en/of uw kind(eren) bent vastgelegd dan geeft u dat aan door een hiervoor bestemd formulier, met betrekking tot die toestemming, te ondertekenen. Dit formulier zal u dan worden aangeboden door één van onze medewerkers en blijft bij ons in archief. U kunt hier natuurlijk een duplicaat van krijgen.

Artikel 10 Drijfmiddelen. 

10.1 Het gebruik van zelf meegebrachte drijfmiddelen zoals luchtbedden, banden, flexibeams en dergelijke wordt toegestaan indien mogelijk. Aanwijzigingen van het personeel dienen te worden opgevolgd. 

Artikel 11 Duiken. 

11.1 In de zwembaden is duiken toegestaan bij een waterdiepte van 1,40 meter. Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken. 

Artikel 12 Tabakswet en Drank en horecawet 

12.1 Roken is in het hele zwembadgebouw en op het terrein van De Bever niet toegestaan. 

Artikel 13 Huisdieren. 

13.1 Huisdieren worden in het zwembadgebouw of op het terrein van De Bever niet toegelaten met uitzondering van hulphonden en het bij De Bever speciaal georganiseerde hondenzwemmen.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen. 

14.1 Gevonden voorwerpen kunnen worden afgeven bij de receptie. 

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het management, voor onbepaalde tijd uit het zwembad worden verwijderd. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden.

2021-04 Huisregels zwembaden Langedijk Actief

Back To Top