skip to Main Content

Snorkelen 2

I ZWEMMEN (zonder basisuitrusting)
50 m borstcrawl in redelijke stijl
150 m schoolslag. Op elke baan van 25 m een bordje opduiken vanaf tenminste 2 m diepte.
15 m aaneengesloten onder water zwemmen

II SNORKELEN ( met basisuitrusting)
Met rechtstandige sprong voorwaarts te water gaan, onmiddellijk gevolgd door 1540 m snorkelen. Op elke baan van 25 m een rol voorover maken.
De duikbril wordt vanaf de bassinrand in het water geworpen, waarna de bril op een diepte van tenminste ? m op de bodem komt te liggen. Op zelf gekozen wijze te water gaan, de bril opduiken, leegblazen en onder water op het gelaat plaatsen.
Met leeggeblazen bril aan de oppervlakte komen, waarbij de handen niet aan de bril mogen zijn.
50 m buddy-breathing.

Verklaring: aan de oppervlakte van het water dienen twee kandidaten zich snorkelend voort te bewegen, waarbij één snorkel wordt gebruikt; beiden dienen het gelaat onder water te houden; uitsluitend door de snorkel in- en uitademen.
Over een afstand van 50 m de buddy (drenkeling) in duwgreep vervoeren, nadat vooraf bij de buddy, al watertrappend, de snorkel uit de mond is genomen en de duikbril van het gelaat is verwijderd (neus en mond moeten vrij zijn).
Onder water zwemmen over een afstand van 10 m. Vervolgens de buddy, die met het hoofd op een diepte van tenminste 2 m aanwezig is, opduiken en in kopgreep naar de oppervlakte brengen. Snorkel en bril verwijderen (neus en mond moeten vrij zijn).
Aansluitend de-buddy over een afstand van minimaal 2½ m naar de bassinrand vervoeren en de buddy zodanig aanreiken dat helpers hem uit het water kunnen halen. Tijdens het vervoer moet het gelaat van de buddy boven water worden gehouden.

III BEHENDIGHEID (met basisuitrusting)
Aan de oppervlakte van het water: met de armen om de opgetrokken knieën geslagen, gedurende 1 minuut drijven waarbij geademd wordt door de snorkel.
Met een hoekduik naar de bodem tot een diepte van tenminste 2 m (bij voorkeur tot een diepte van 4 m), daar uitademen en vervolgens opstijgen.
50 m snorkelen met gebruik van één zwemvin.

Wij heten u graag welkom in ons zwembad!Komt u ook naar zwembad Duikerdel?

Back To Top
X