skip to Main Content

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Een kind met het Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water.

DIPLOMA A: van het Zwem-ABC

De weg naar het A diploma heeft Duikerdel voor de kinderen in kleine stapjes gedeeld. Voor elke stap oefenen de kinderen tot ze het kunnen en gaan vervolgens door naar de volgende stap. Is er een stap gehaald dan krijgen de kinderen een sticker die ze op hun zwemcertificaat kunnen plakken en ze gaan in het leerlingvolgsysteem naar het volgende niveau.

De stapjes zijn als volgt:

  • Niveau 0: Voor de echte beginners. Hier leren ze drijven en het begin van de beenslag.
  • Niveau 1: Hier leren ze een sterke beenslag op buik en rug.
  • Niveau 2: Hier leren ze de combinatie met armen en benen van borstcrawl en schoolslag en leren los te zwemmen op de rug. Dit zijn moeilijke onderdelen en niveau 2 duurt dan ook meestal het langst van allemaal.
  • Niveau 3: Hier leren ze met het hoofd boven water te zwemmen en door te zwemmen op de rug. Daarna zullen zij de eerste slagen gaan zwemmen in het diepe bad.
  • Niveau 4: Hier zwemt uw kind definitief in het diepe bad. Het leert hier springen, draaien, duiken en zwemmen over langere afstanden.
  • Niveau 5: Het laatste niveau, nog even de puntjes op de i zetten en uw kind kan bijna afzwemmen.

Het volledige eisenpakket

DIPLOMA B: van het Zwem-ABC

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Het grootste verschil tussen A en B is de afstand die de kinderen moeten afleggen met zwemmen.

Het volledige eisenpakket

DIPLOMA C: van het Zwem-ABC

Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Bij het C diploma wordt dit nog verder uitgebreid. De kinderen leren oriënteren in het water door koprollen en draaien te maken. De zwemslagen worden nog meer verfijnd en de afstanden vergroot. De kinderen werken aan een mooie startduik en ook de hoekduik wordt bij C aangeleerd. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. Bij dit diploma zelfs met een jas aan. 

Het volledige eisenpakket

Wij bieden de mogelijkheid om een zwempakket aan te schaffen voor het behalen van het zwem ABC.

U kunt een compleet pakket kopen waarbij alle drie de diploma’s kunnen worden behaald, maar u kunt ook een pakket voor één of twee diploma’s aanschaffen. Indien er wordt gekozen voor een B en/of C diploma(pakket) dient het voorgaande diploma wel behaald te zijn bij zwembad Duikerdel.

Wanneer u een pakket koopt is dit inclusief diplomazwemmen, maar exclusief inschrijfgeld. Voordeel van het pakket is dat u vooraf precies weet wat u betaald voor het behalen van de zwemdiploma’s ongeacht de duur van het zwemtraject. (bij het aanschaffen van een pakket gelden wel aparte voorwaarden)

Naast een pakket is het mogelijk om leskaarten aan te schaffen. U kunt de lessen dan betalen in een cyclus van 10 weken of 5 weken (aaneengesloten).

Tegelijk met het pakket of de leskaart schaft u een toegangspas aan, deze kost €7.00 en blijft uw eigendom.

Tarieven: Klik hier

Back To Top
X