Ga naar hoofdinhoud

Voorwaarden bij de aanschaf van een zwemlespakket bij Zwembad Duikerdel

 • U kunt kiezen voor verschillende lespakketten.
 • Indien u kiest om bij zwembad Duikerdel een lespakket af te nemen, dient u een overeenkomst in te vullen en te ondertekenen. De overeenkomst dient in het geval van een minderjarige te worden ondertekend door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.
 • Indien u kiest voor een pakket voor het B en/of C diploma dient het voorgaande diploma behaald te zijn bij zwembad Duikerdel.
 • De tarieven voor de verschillende pakketten, de verplichte toegangspas en het inschrijfgeld kunt u vinden op de tarievenflyer en de website.
 • Het pakket is inclusief afzwemmen en exclusief inschrijfgeld en verplichte toegangspas.
 • U koopt het pakket met zwemdiplomagarantie. Voorwaarde voor de zwemdiplomagarantie is dat de zwemlesser niet méér verzuimt dan gemiddeld één keer per kwartaal. Kortdurend ziekteverzuim (minder dan drie weken) valt daar ook onder.
 • Bij langdurig ziekteverzuim worden bij het overleggen van een doktersverklaring maximaal twee verzuimlessen genoteerd. De overige verzuimde lessen worden in dat geval niet meegerekend.
 • Indien de zwemlesser meer dan 6 lessen per jaar verzuimt, dient er per keer een extra les te worden betaald. Deze worden op de pas gezet en moet worden voldaan bij een volgend bezoek voordat er weer toegang kan worden verleend.
  Indien het verzuim boven de 14 lessen komt, wordt de overeenkomst ontbonden, heeft de zwemlesser niet langer recht op het volgen van zwemlessen en vervalt het recht op het behalen van een diploma. In dit geval vindt er geen restitutie plaats voor een deel van het betaalde bedrag.
 • Indien de lessen voortijdig worden onderbroken vindt er geen restitutie plaats.
Back To Top