skip to Main Content

Voorwaarden bij de aanschaf van een leskaart

• U kunt kiezen voor een zwemleskaart. U betaald dan maandelijks via automatische incasso. (Stroomt uw kindje halverwege de maand in dan betaald u de lessen voor die maand per pin of contant in bij de receptie van zwembad Duikerdel. De incasso gaat pas in per de eerste van de volgende maand).  U betaalt eenmalig inschrijfgeld en daarnaast het afzwemmen.
• U schaft een toegangspas aan welke u bij de receptie kunt aanschaffen.
• Indien uw kindje wegens ziekt of andere reden één of meerdere lessen mist geeft u dat aan ons door zodat wij van het verzuim afweten. De gemiste les of lessen kunnen niet ingehaald worden
• Indien uw kind vanaf 5 jarige leeftijd langer dan 2 jaar de reguliere zwemles heeft gevolgd en nog geen zwemdiploma A heeft behaald, dan gaat het “Garantieplan Zwemdiploma A” in werking.
• Voorwaarden om in aanmerking te komen voor “Garantieplan Zwemdiploma A” is wel dat uw kind zonder onderbrekingen langer dan 2 jaar de reguliere zwemlessen van een uur heeft gevolgd.
• Indien uw kind in aanmerking komt voor “Garantieplan Zwemdiploma A” neemt de coördinator zwemlessen contact met u op. In dit geval worden de lessen tot het afzwemmen voor Zwemdiploma A zonder verdere kosten aangeboden.
• Indien u de lessen voortijdig beëindigd, vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

Back To Top