skip to Main Content

Nieuws m.b.t. coronavirus – Duikerdel gesloten

UPDATE DINSDAG 24 APRIL

Beste abonnementhouder,
Vanwege de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk onder controle te houden, hebben wij onze zwembaden moeten sluiten.

Op vrijdag 13 maart jl. hebben we, in overleg met de gemeente Schagen, zwembad De Wiel en de binnensport accommodaties die wij beheren in de gemeente Schagen gesloten. Op zondag 15 maart zijn ook zwembad Duikerdel in Noord-Scharwoude en de binnensport accommodaties die we in Langedijk beheren gesloten. Zolang de huidige maatregelen van kracht blijven, zullen we de zwembaden gesloten houden. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de zwembaden weer open zullen gaan.

Aangezien wij gesloten zijn, kunt u ook geen gebruik maken van uw lidmaatschap bij ons. Als Social Leisure, de overkoepelende organisatie van deze accommodaties, hebben wij ervoor gekozen om, in afwijking van de oproepen van de ministers om abonnementsgelden te blijven voldoen, alle lidmaatschappen per de datum van de sluiting van de accommodaties te ‘bevriezen’ en alle kosten die hieraan verbonden zijn, voor onze rekening te nemen. Wij willen onze klanten niet opzadelen met de financiële gevolgen van de sluiting van onze accommodaties.

Concreet betekent dit het volgende voor:

De vooruitbetaalde zwemlessen
De geldigheidsduur van de reeds vooruitbetaalde lessen zal op moment van openen gelijk zijn aan wat deze was op moment van sluiten. Uiteraard geldt voor de periode dat we gesloten zijn, dat deze niet meetelt voor de (4) lessen die jaarlijks kosteloos gemist kunnen worden.

De zwemlessen via automatische incasso
De incasso zal niet plaatsvinden zolang we niet open zijn. Het reeds betaalde bedrag voor de tweede helft van maart zal gecompenseerd worden na opening van het zwembad. Zodra we weten wanneer we weer kunnen openen, zullen we u over de wijze van compenseren nader informeren.

Alle lidmaatschappen via automatische incasso
Dit betreft o.a. aquasport, sportmix, baby-peuter zwemmen, peutersurvival, banenzwemmen, etc.. De incasso van de abonnementsgelden zal niet plaatsvinden zolang we niet open zijn. Het reeds betaalde bedrag voor de tweede helft van maart zal gecompenseerd worden na opening van de accommodaties. Zodra we weten wanneer we weer kunnen openen, zullen we u over de wijze van compenseren nader informeren.

Alle lidmaatschappen die via een betaling ineens voor een jaar voldaan zijn
Het abonnement wordt bevroren gedurende de periode dat de accommodaties gesloten zijn. Na opening van de accommodaties wordt uw lidmaatschap met zoveel weken verlengd als de periode waarin de accommodaties gesloten zijn. Ter illustratie: als we twee maanden gesloten zijn, dan zal het abonnement ook met twee maanden verlengd worden, dus in de praktijk in plaats van 12 maanden, 14 maanden geldig zijn.

De houders van een meerbadenkaart
Dit betreft alle meerbadenkaarten: banenzwemmen, vroege vogels, zwangerschapszwemmen, etc.. De geldigheidsduur van de meerbadenkaarten wordt met zoveel weken verlengd als de periode waarin de zwembaden gesloten zijn.
Houd onze social media in de gaten voor acties en actueel nieuws omtrent de mogelijke opening van de buitenbaden en de heropening van zwembad Duikerdel in Noord-Scharwoude en zwembad De Wiel in Schagen.
Tot slot hopen wij dat u en uw dierbaren gezond zijn en gezond blijven. We wensen u veel sterkte toe gedurende deze bijzondere periode.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via corona@socialleisure.nl. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens Social LeisureHeiloo ActiefLangedijk Actief (voorheen Sport Servicepunt Langedijk), Schagen Actief en Actief Sport&Events.

Ramon Lambert
Teun van Etten

Volg onze (buiten)baden op Facebook!

Zwembad Duikerdel
Zwembad De Bever
Zwembad Het Baafje
Zwembad De Wiel
Maarten van der Weijdenbad
Zwembad De Veersloot
Actief Sport & Events

 

 

 

 

UPDATE DINSDAG 21 APRIL

Na de persconferentie van dinsdag 21 april kunnen wij nog geen eenduidig antwoord geven op de vraag wanneer zwembad Duikerdel haar deuren weer kan openen voor bezoekers. Om hier een weloverwogen invulling aan te geven wordt er overleg gepleegd tussen de gemeente en de veiligheidsregio. Zoals jullie van ons gewend zijn, zullen wij jullie informeren zodra ons iets bekend is over de verdere ontwikkelingen.


UPDATE DINSDAG 31 MAART

Dinsdag 31 maart heeft de regering laten weten dat de huidige maatregelen tot 28 april worden verlengd. Dit houdt in dat zwembad Duikerdel in ieder geval tot 28 april gesloten blijft.


UPDATE ZONDAG 15 MAART

Na aanscherping van de richtlijnen van het RIVM (d.d. 15 maart) en de maatregelen die de regering heeft opgelegd is besloten om alle activiteiten in zwembad Duikerdel met onmiddellijke ingang te laten vervallen en het zwembad te sluiten.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.


UPDATE VRIJDAG 13 MAART

De gezondheid van onze bezoekers en medewerkers staat voor ons voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en zijn daarom tot de volgende besluiten gekomen: 

  • Alle zwemlesactiviteiten in zwembad Duikerdel komen met onmiddellijke ingang te vervallen. Dit geldt voor zwemlessen, proefzwemmen en diplomazwemmen.
  • Alle andere activiteiten in zwembad Duikerdel gaan voorlopig nog door waarbij er een maximaal aantal van 100 personen tegelijk in de accommodatie aanwezig mogen zijn.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen per dag kijken of bovenstaande besluiten aangepast moet worden.

Zodra er meer belangrijke informatie binnenkomt of wanneer de richtlijnen van het RIVM of de GGD veranderen, dan zullen wij dit weer met jullie delen. Mochten jullie echter vragen hebben dan kunnen jullie terecht bij Ramon Lambert: mail naar r.lambert@socialleisure.nl of stuur een whatsapp naar 06 29 08 72 56. 

Back To Top
X