skip to Main Content
dollie

Alleen voor kinderen die al zwemlessen volgen bij Duikerdel

Ik wil graag 2 keer per week zwemlessen volgen

*Naam leskind:

*Achternaam leskind:

*Pasnummer:

*Huidige lesdag en tijd:

*Wil graag indien mogelijk een tweede zwemles op de volgende dag (meerdere dagen mogen worden ingevuld):

*Mijn zoon/dochter is op de volgende tijd vrij van school

*Aantal stickers op dit moment:

*Ik ben te bereiken op telefoonnummer:

*Ik ben te bereiken via de mail op:

Lees hier onze Privacy Policy

Het team van Duikerdel gaat bekijken in welke lesgroep uw kind past en neemt hierover telefonisch contact met u op.

Back To Top
X