skip to Main Content

De belangrijkste punten op een rij

coronaprotocol Duikerdel

Coronaprotocol Zwembad Duikerdel, onderdeel van Langedijk Actief.

inhoud protocol Duikerdel

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers is er door de samenwerkende instanties een advies uitgebracht middels het protocol ‘Verantwoord zwemmen’. Op basis van de besluiten van de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis zal de zwembranche bepalen of gestelde maatregelen kunnen worden versoepeld.  

 2. Regels 

 Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):  

 • Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona. 
 • Blijf thuis indien u corona heeft.
 • Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft. 
 • Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft. 
 • Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent. 
 • Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland. 
 • Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de appCoronaMelder
 • Is uw testuitslag negatief, dan had u op het moment van testen geen corona. U hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij u een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijft u de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD). 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Houdde geldende afstandsregels in acht.
 • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 • Ga voor dat van huis vertrekt, thuis naar het toilet.  
 • Was thuis, voorafgaand aan en na het zwembadbezoek, uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
 • Was de handen met water en zeep als uw handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.)na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus. 
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht. 
 • Schud geen handen.
 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht.

Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:  

▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers. 

▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers. 

De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er: 

▪ actief wordt gesport (ook op de kant),  

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie te veel belemmert.  

Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht. Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen;  

 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. 

 3. Voor beheerders:  

 1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.).
 2. Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd.
 3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering. Stel waar mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal aanwezige personen voor het gehele complex of specifieke ruimtes.
 4. Doucheinrichting blijft gesloten.
 5. Het aantal bezoekers van de badinrichting dient actief bewaakt te worden en is gerelateerd aan hetgeen op de locatie en activiteiten verantwoord is binnen gestelde afstandsregels.
 6. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak. Deze gegevens moeten worden vastgelegd: volledige naam, datum en tijdstip van aankomst, e-mailadres en telefoonnummer.
 7. De beheerder van de zwemgelegenheid vraagt toestemming aan de bezoekers of hun wettelijke vertegenwoordiger voor de verwerking en overdracht van de onder 6 bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.
 8. De onder 6 genoemde gegevens dienen op zodanige wijze te worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door onbevoegde personen.
 9. De onder 6 genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beheerder van de zwemgelegenheid. 
 10. Naast registratie is ook een gezondheidscheck verplicht. (zie bijlage voor poster met vragen); 
 11. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden zo veel mogelijk vanuit huis gedaan.
 12. Zorg voor naleving van de vigerende schoonmaakprotocollen. Deze dienen strikt en controleerbaar nageleefd te worden. In de volledige richtlijn worden hiervoor verschillende aanbevelingen gegeven. 
 13. Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld.
 14. De coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie. 
 15. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de badinrichting moet worden uitgevoerd.
 16. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 17. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
 18. Breng de huisregels in lijn met dit protocol.
 19. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. tealle tijden gemakkelijk toegankelijk zijn.  

 4. Voor zwemmers:  

 1. Houdde geldende afstandsregels in acht. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk.
 2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 3. Was thuis, voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek, uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.  
 4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 5. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel).
 6. Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona. 
 7. Blijf thuis indien u corona heeft. 
 8. Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft. 
 9. Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft. 
 10. Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent. 
 11. Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland. 
 12. Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de appCoronaMelder 
 13. Is uw testuitslag negatief, dan had u op het moment van testen geen corona. U hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij u een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijft u de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD). 
 14. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 15. Draag een mondkapje conform de algemene richtlijnen.
 16. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. 

 4. Voor medewerkers:  

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd1,5 meter afstand.
 3. Schudgeen handen.
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 5. Was jhanden volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat. 
 6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig alles met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen.
 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact.
 8. Blijf thuis indien je klachten hebt die passen bij corona.  
 9. Blijf thuis indien jcorona hebt 
 10. Blijf thuis indien je huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.  
 11. Blijf thuis indien je huisgenoot corona heeft.  
 12. Blijf thuis indien je een nauw contact van iemand met corona bent.  
 13. Blijf thuis indien je terugkomt uit het buitenland.  
 14. Blijf thuis indien je een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder 
 15. Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis. (Volg hierin het advies van de GGD).
 16. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de werkzaamheden klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  
 17. Draag een mondkapje of face-shieldconform de algemene richtlijnen.
 18. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
 19. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van een ander komt.
 20. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om anderen te waarschuwen. 

5.  Voor huurders:  

 1. Zorg dat op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze nageleefd worden.  
 2. Stel minimaal één ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod.  
 3. Communiceer de geldende regels met uw medewerkers/vrijwilligers/zwemmers/ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie. 
 4. Geef medewerkers/vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 5. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor uw medewerkers en vrijwilligers. 
 6. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten helpen bij het naleven van de regels. 

 

5. Bij leveranciers:  

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Laat de leverancier van tevoren bellen over tijdstip van aankomst.
 3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden.
 4. Overweeg levering tot aan de deur.
 5. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken.

 

5. Activiteiten Duikerdel 

Voor elke activiteit gelden aanvullingen op de basisregels. Lees deze goed door wanneer je gebruik maakt van het zwembad.

5. Zwemlessen 

 1.  Voor zwemles gelden andere regels vanuit het RIVM dan voor basisscholen. Lees daarom de “bijlage aanvullende instructies zwemlessen voor Coronaprotocol” goed door. 
 2. Er is geen beperking in het aantal leskinderen dat in de zwemzaal aanwezig mag zijn. 
 3. Er is geen afstandsbeperking van kracht tijdens de les.  
 4. Voor een snelle doorstroom en een verdeling van het aantal mensen in de kleedruimtes is een speciaal schema opgesteld, zie “bijlage aanvullende instructies zwemlessen voor Coronaprotocol”. 
 5. De zweminstructeur houdt zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter aan tot de kinderen tenzij het met betrekking tot de voortgang noodzakelijk is een kind te helpen of een kind te troosten bij vallen of andere oorzaken. 
 6. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot de ouders/verzorgers en begeleiders. 

6.  Banenzwemmen

 1. Banenzwemmen gaat op reservering via de website. Alleen na reservering kan er worden gezwommen.
 2. Betaling of afwaarderen van de kaart gebeurt bij het bezoek.
 3. Er kan maximaal één reservering per dag worden gedaan.
 4. Elk persoon dient een eigen reservering te doen.
 5. Reserveren voor iemand anders kan alleen als de naam voor wie je reserveert wordt ingevuld.
 6. Er kunnen per shift maximaal 20 deelnemers banen zwemmen.
 7. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1.5 meter van de zwemmers vanaf de kant.
 8. Zowel voor, tijdens, en na de activiteit dient de 1.5 meter-norm in acht te worden genomen, zowel voor volwassenen onderling als van 13- tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen.
 9. Er liggen lijnen in voor elke baan.
 10. Naast elkaar zwemmen mag niet. Er wordt in de ene baan heen gezwommen en in de andere baan terug.
 11. Indien mogelijk bieden wij zwemmen aan middels een band waardoor een ieder op 1.5 meter afstand op de plaats kan blijven zwemmen zonder vooruit te gaan.

6.  Routing en omkleden  

De routing is dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.  

 • Trek badkleding vooraf aan onder de gewone kleding. 
 • Bij het betreden van de accommodatie geldt het verplicht dragen van een mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder. Zonder mondkapje geen toegang. 
 • 5 minuten voor tijd kunt u naar binnen, niet eerder in verband met schoonmaken en aankleden van de voorgaande groep.  
 • Bij te laat komen kunt u 10 minuten na de start van het tijdsblok nog naar binnen. Daarna kunt u geen gebruik meer maken van uw reservering.  
 • Voor de zwemles gaat u middels het terras aan de zijkant gaat u door de schuifpui de horeca binnen waar u verplicht uw handen desinfecteert. Voor overige activiteiten gaat u door de hoofdingang naar binnen. 
 • Daar scant u uw toegangspas. Dit is noodzakelijk voor de registratie van de bezoekers. 
 • Kom alleen als u daadwerkelijk in de lesgroep staat of wanneer u zich heeft aangemeld voor het inhalen van een les bij baby-peuter of aquasporten. Zo voorkomt u teleurstellingen wanneer een groep te groot is en u niet mee kan doen. 
 • Voor het banen zwemmen dient u uw naam te noemen zodat de reservering kan worden nagekeken. Betaling of afwaarderen van uw pas gaat bij binnenkomst en niet bij het reserveren. 
 • U loopt via de horeca naar de natte horeca waar u bij een lege stoel uw mondkapje en overkleding uit trekt en in uw tas stopt, inclusief uw schoeisel.  
 • Er zijn tafels met aankleedkussens indien gewenst voor ouder/kind zwemmen. Gebruik hierbij uw handdoek voor op het aankleedkussen, na gebruik dient u het kussen te desinfecteren. 
 • U blijft wachten bij de stoel tot de voorgaande groep naar de kleedkamer is en de instructeur/toezichthouder u komt halen. Wanneer u een seintje krijgt loopt u met de tas naar het tassenrek achter de instructeur/toezichthouder aan. Houdt rekening met de afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar.  
 • Wanneer de les in het recreatiebad is dan worden de tassen op de aangegeven stoelen bij het recreatiebad geplaatst. Dit geldt wanneer de tussenwand naar beneden is. 
 • Vijf minuten voor het einde van de tijd geeft de toezichthouder/lesgever aan dat het bijna tijd is om het bad te verlaten. De tijden kunnen anders zijn dan u gewend bent. 
 • Wanneer het bad verlaten wordt dan dient u altijd linksom rond het bad te lopen richting de kleedruimte. Ook wanneer u het bad aan de muurkant verlaat.  
 • Verblijft u in het recreatiebad dan gaat u aan de rechterkant via de douches naar de kleedruimte. 
 • Douches mogen niet gebruikt worden. 
 • Na het zwemmen/sporten neemt u uw tas mee naar de kleedruimtes.  
 • Gebruik zo veel mogelijk de kleine wisselcabines. Daarna kunt u ook gebruik maken van de kleedruimtes. Het aantal personen dat in een kleedruimte is toegestaan staat aangegeven op de deur. Er zijn omkleedplaatsen gemarkeerd. Uiteraard dient u 1,5 meter afstand van elkaar houden.  
 • Zet uw mondkapje in de kleedkamer weer op.  
 • Ouders die kinderen komen halen van de zwemles blijven het mondkapje dragen. 
 • Haren kammen en drogen en make-up bijwerken dient zo veel mogelijk thuis te worden gedaan. 
 • Föhn en make-up balie zijn gesloten. 
 • Verlaat het zwembad zo snel mogelijk via de nooduitgang bij de kleedruimte, volg hiervoor de pijlen 

plattegrond Duikerdel

Voor vragen kunt u mailen naar corona@socialleisure.nl.  

7. Douche en toiletgebruik

U wordt verzocht zoveel mogelijk voorafgaand aan het bezoek aan Duikerdel thuis naar het toilet te gaan. Toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden maar is wel mogelijk. U kunt bij gebruik het toilet zelf desinfecteren middels de aanwezige schoonmaakmiddelen. Doe dit voor uw eigen veiligheid ook voor het gebruik en zeker na het gebruik. U wordt verzocht voor en na het zwemmen thuis te douchen. De douches zijn gesloten voor gebruik.  

8. Bijlage aanvullende instructies zwemlessen voor Coronaprotocol 

  • Bekijk het instructiefilmpje samen met de zwemlesser voor de routing.

 

 • Er gelden andere regels voor basisscholen dan voor zwemscholen! Dus het kan zijn dat kinderen wel naar school mogen maar niet naar de zwemles. 
 • Indien iemand van hetzelfde huishouden in quarantaine is mag een ander gezinslid in hetzelfde huishouden het zwembad niet betreden. Dit geldt voor een lid van het huishouden met corona en ook voor een gezinslid dat in quarantaine is vanwege het in aanraking zijn geweest met iemand die positief getest is op Corona. 
 • Als er iemand in de directe omgeving van uw kind Corona heeft en het gezin in quarantaine moet dan mogen kinderen ook niet door anderen gebracht worden en toch komen zwemmen! 
 • Een mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.  
 • Volg het advies van de GGD en het RIVM op 
 • Kom alleen als u en uw kind gezond zijn 
 • Ook bij een verkoudheid kan uw kind niet komen zwemmen.  
 • Indien we in de zwemzaal zien dat uw kind toch verkouden is dan bellen we u om uw kind zo snel mogelijk te komen halen. Uw kind mag zich dan aankleden en wacht in de horecaruimte tot u er bent. Ook als we u niet kunnen bereiken wordt uw kind naar de horeca gebracht om daar op u te wachten! 
 • Zwemkleding thuis aantrekken met daarover makkelijke loszittende kleding en makkelijke schoenen.  
 • Neem een herkenbare tas mee, dus niet de Duikerdeltas die iedereen heeft tenzij hij herkenbaar wordt gemaakt voor uw kind.  
 • Ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet. 
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van de les binnen komen. Voorbeeld: Wanneer uw kind om 15.00 uur zwemles heeft dan komt u 14.55 uur binnen.  
 • Kom met één ouder/begeleider (liefst geen extra kind(eren) meenemen) 
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.  
 • Volg de looproute.  
 • Kleedruimtes worden alleen gebruikt na de zwemles.  
 • Bij het ophalen geldt wederom een verplichting voor het dragen van een mondkapje voor iedereen die 13 jaar en ouder is. 
 • De zwemlessen voor 4 jarigen: deze groepen zwemmen nu 25 minuten, u mag 20 minuten na de starttijd uw kind ophalen in de kleedkamer. 
 • Op momenten dat er twee lesgroepen zijn: Deze lessen duren 50 minuten, u mag 45 minuten na de starttijd uw kind ophalen in de kleedkamer. Dit geld voor de volgende momenten: Donderdagochtend 7.00 uur, dinsdag om 17.00 uur, lestijden om 18.00 uur en alle tijden op zaterdag. 
 • Zwemvaardigheid en snorkelen: Deze lessen duren 40 minuten, laat de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig aankleden en naar buiten gaan en wacht buiten op de kinderen. Indien hulp nodig is dan 40 minuten na de starttijd ophalen in de kleedruimte. 
 • Voor de overige lessen en lestijden wanneer er 3 of 4 groepen gelijktijdig lessen geldt een splitsing voor het aankleden in verband met drukte in de kleedruimte. Volg hiervoor het onderstaande schema: 
 1. De groepen rood en blauw in de even weken: 45 minuten les, u mag 40 minuten na de starttijd uw kind ophalen in de kleedkamer.
 2. De groepen rood en blauw in de oneven weken: 55 minuten les, u mag 50 minuten na de starttijd uw kind ophalen in de kleedkamer.
 3. De groepen groen en geel in de even weken: 55 minuten les, u mag 50 minuten na de starttijd uw kind ophalen in de kleedkamer.
 4. De groepen groen en geel in de oneven weken: 45 minuten les,  u mag 40 minuten na de starttijd uw kind ophalen in de kleedkamer.  
 • Bij de ingang staat een bord waar u de duur van de les op kan aflezen. Tevens is dit schema hieronder te vinden. 

even weken Duikerdel

oneven weken Duikerdel

 • Voor de veiligheid is het belangrijk niet te vroeg maar wel op tijd aanwezig te zijn in de kleedkamer om uw kind te helpen. De instructeurs moeten weer op tijd zijn voor het ontvangen van de volgende groep en voor uw kind is het zeker fijn als hij of zij geholpen kan worden!!!! 
 • Kom zo veel mogelijk alleen met ophalen en vergeet uw mondkapje niet! 
 • Gebruik zo veel mogelijk de cabines, dan pas de kleedruimtes, indien bij grote drukte de kleedruimte vol is dan verzoeken wij u even te wachten in het gangpad tot er weer ruimte is en even aan de kant te gaan om mensen veilig te laten passeren. 
 • Verlaat na het omkleden samen het pand via de nooduitgang, volg hiervoor de pijlen. 
 • Vergeet niet de nooddeur weer te sluiten. 

Bekijk hier de looproutes van de verschillende activiteiten en lees die voor jouw activiteit aandachtig door.

Looproute bezoekers

looproute bezoekers Duikerdel

Looproute zwemmers

plattegrond Duikerdel

Coronaprotocol Zwembad Duikerdel versie 7.0 per 19 mei 2021

Back To Top