skip to Main Content

Corona protocol zwembad Duikerdel, onderdeel van Langedijk Actief Inhoud:

Regels

2 Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen

2 Voor beheerders

2 Voor bezoekers

3 Voor medewerkers

3 Voor huurders

3 Bezoek van het zwembad

3 Coronaprotocol bezoekers Duikerdel versie 11.0 per 4 november 2021

Regels Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan:

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.

• Schud geen handen.

• Was vaak en goed je handen.

• Hoest en nies in je elleboog.

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

• Voor beheerders:

1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.).

2. Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd.

3. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan conform het advies van de overheid.

4. Zorg voor naleving van de geldende schoonmaak- en ventilatieprotocollen. Deze dienen strikt en controleerbaar nageleefd te worden.

5. De directie van de locatie ziet toe op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld.

6. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

7. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

8. Breng de huisregels in lijn met dit protocol.

9. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

Voor bezoekers:

1. Het betreden van de accommodatie is alleen toegestaan op vertoon van een coronatoegangsbewijs voor alle personen vanaf 18 jaar en ouder. Coronaprotocol bezoekers Duikerdel versie 11.0 per 4 november 2021

2. Onder de 18 jaar is er geen coronatoegangsbewijs nodig

3. Douches en kleedkamers zijn open.

4. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

5. Wedstrijden zijn toegestaan.

6. Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen, daarbij geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.

7. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht volgens richtlijnen.

Voor medewerkers:

1. Werk thuis als het kan en op locatie als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

2. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen.

3. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker zo min mogelijk fysiek contact.

4. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om anderen te waarschuwen.

Voor huurders: 1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die door de badinrichting vastgesteld zijn en dat deze nageleefd worden.

2. Zorg dat alle medewerkers bekend en op de hoogte zijn van de geldende regels/kaders. Adviseert ook huurders en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod.

3. Communiceer de geldende regels met je medewerkers/vrijwilligers, zwemmers en ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie.

4. Geef medewerkers/vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

5. Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je medewerkers en vrijwilligers.

6. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij bezoekers moeten helpen bij het naleven van de regels.

 

Back To Top